شعر

در تماشاگه پاييز كه ميريزد برگ؟

عجب منبري دارد اين پاييز...
همين كه از منبر بالا مي‏رود
رنگ از رخ‏ تمام درختان مي‏پرد
.
"ب"ِ باد كه روي لب هايش مينشيند؛
تمام درختان به گريه مي‏افتند
.
و برگ ريزان
آغازيدن مي‏گيرد
...

* يك تكه شبيه به اين را قبلا، جايي خوانده ام كه يادم نمي‏آيد از كه بود. به هرحال، خواستم بگويم، ايده اش از خودم نبوده!
** عنوان هم برگرفته از شعري ست از سياوش كسرايي.


ادامهـ مطلبـ <