شعر

به سوي تو، به شوقِ رويِ تو، به طرفِ كويِ تو، سپيده دم آيم، مگر تو را جويم، بگو كجايي؟

در بيابان گر به شوق كعبه، خواهي زد قدم
سرزنش ها گر كند خار مغيلان، غم مخور...

حافظ
پ.ن: آهنگِ عنوان رو با صداي كوروس سرهنگ زاده از اينجا، و با صداي مهران زاهدي، از اينجا بگيريد و بشنويد.


ادامهـ مطلبـ