شعر

دلتنگي...

"دلتنگي"
فقط يك اسم مستعار است
براي تمام حس هايي كه
اسمشان را نمي دانيم
و هر كدامشان براي خود يك دلتنگي ند

حسين كاظميان


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۵۸ | مدير سايت
،