شعر

رهايي..


همگان به جست‌ و جوي خانه مي‌گردند،
من كوچه‌ي خلوتي را مي‌خواهم،
بي‌انتها براي رفتن
بي‌واژه براي سرودن...‏
و آسماني براي پرواز كردن،
عاشقانه اوج گرفتن، رها شدن


سيد علي صالحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۲:۴۴ | مدير سايت
،