شعر

فصلِ تنها

تنهاتر از من و تو
"پاييز"
مسافري غريب است كه از پلِ بي انتهايِ غروب مي گذرد

پاييز است كه بايد از اين پل بگذرد...‏

عباس صفاري

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۲:۵۵ | مدير سايت
،