شعر

شايد اين پاييز ِ آخر باشد

                           شايد اين پاييز كه بگذرد
                           نه نامي از من بماند
                           نه نشاني از تو
                           شايد اين پاييزِ آخر باشد...‏                     

+ از اينجا


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |