شعر

اي عشق..

نام تو را مي‌برم اي عشق !

و دهانم

به آني

جهاني مي‌شود !                                                          سيدحسن حسيني


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۴:۱۰ | مدير سايت
،