شعر

عاشق شده است!‏‏ :)‏

خوش خط و تميز و شيك، عاشق شده است
افتاده به جيك جيك، عاشق شده است
يك قلب كشيده است و تيري در آن
خودكارِ سياهِ بيك، عاشق شده است...

جليل صفربيگي

پ.ن: از لحاظ كامنتي كه دوستي براي