شعر

چمدان بسته شد و...‏

  ب...
با رفتن تو من از خودم هم سيرم
با عقربـه ها، ثانيـه ها درگيــرم
مرگ آمده راه نفسـم را بستـه
وقتي چمدان بسته شود، مي ميرم

جليل صفربيگي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۴:۴۱ | مدير سايت
،