شعر

سفر به سلامت

خيلي زود كه برگردي
باز براي بي تو ماندن من
هزاره اي ست
كه پرشكوفه ترين كلمات مرا در غياب نور
به خواب سايه خواهد برد
...
سفر به سلامت
                                                                   سيد علي صالحي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۵:۲۷ | مدير سايت
،