شعر

در وداع ياران...‏

شبنم در اين بهار، دليل نشاط نيست
صبحي ست كز وداع چمن گريه ميكند

بيدل دهلوي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۵:۵۱ | مدير سايت
،