شعر

من روي دست فاصله تشييع ميشوم..‏

گفته بودي:
"گيرم بهار هم بيايد
فاصله‌ ها سبز مي‌شوند فقط..."
حالا بهار آمده
فاصله ها سبز
و همچنان باقي ست...
دستي را بگو كه از فاصله ها دورمان كند...‏

دلنوشته ها

* عنوان از سيدحسن حسيني


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۵:۵۲ |