شعر

شوق برگ و بارم نيست...‏

نهال بودم و در حسرت بهار! ولي
درخت ميشوم و شوق برگ و بارم نيست...

فاضل نظري
"گريه هاي امپراتور"

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۵:۵۳ | مدير سايت
،