شعر

از همه عالم به درم!

سيزده را همه عالم به در از شهر كنند

من خود آن سيزدهم كز همه عالم به درم...


+آهنگ جديد بلاگ از (Alexandre Desplat )  موسيقي متن فيلم Extremely Loud and Incredibly Close

براي شنيدن

+كدهاي موسيقي وبلاگ شعر و تصوير براي وبلاگ ها (+)


شهريار


اد