شعر

بهار را باور كن...

كلكچال – فروردين90


زندگي ام

درخت خشكيده اي
ميان  كوهستاني بهار زده…
درخت را باور كنم يا بهار را؟

دلنوشته ها
م.ب -فروردين 90


ادامهـ مطلبـ