شعر

حتي تو؟!بگذار هر چه از دست ميرود برود !
آنچه را ميخواهم كه به التماس نيالوده باشد

هر چه باشد
حتي زندگي…ارنست چه گوارا


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۶:۰۷ | مدير سايت
،