شعر

زمانه هيچ نبخشد كه بازنستاند

ذخيره اي بنه از رنگ و بوي فصل بهار
كه مي رسند ز پي رهزنان بهمن و دي

چو گل نقاب برافكند و مرغ زد هو هو
منه ز دست پياله، چه مي‌كني؟ هي هي

بهار 91 شيراز

حافظ شيرازي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۶:۰۹ | مدير سايت
،