شعر

بخشندگي باد

يك وقت اگر
موج ِ موهايت سوي ِ من آمد
به حساب بخشندگي باد مگذار
بدان
قلبت برايم لرزيده است!

محسن شرو


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۰۲ | مدير سايت
،