شعر

يك پنجره براي من كافيست

يك پنجره كه دست‌هاي كوچك تنهايي را
از بخشش شبانه ي عطر ستاره‌هاي كريم
سرشار ميكند
و ميشود از آنجا
خورشيد را به غربت گلهاي شمعداني مهمان كرد
يك پنجره براي من كافيست

"فـروغ فرخــزاد‬"
ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۰۴ | مدير سايت
،