شعر

نامه ها كه ننوشتم هنوز


شعرهايي مي نويسم كه چاپ نمي شوند

اما روزي چاپ خواهند شد.

منتظر نامه هايي هستم كه به دستم نرسيده اند

اما يقينا خواهند رسيد

شايد روز مرگ من...

ناظم حكمت


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۴۹ | مدير سايت
،