شعر

مرا به نام كوچكم صدا بزن*

بي‌صدا
فرو مي‌ريزم
زير حجمي از سكوت‌ت
يك بار دست ِ كم

مرا به نام كوچك‌م
صدا بزن!
... 

برگرفته شده از وبلاگ شبگرد

پ.ن: عنوان از عمران صلاحي
پست هاي مرتبط با آن (+)، (+)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۸:۰۹ | مدير سايت
،