شعر

سمفوني ِآفرينش ......


ز نخست
قطره بودم؛
شدم از غمت چو دريا

ناصر بخارايي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۰:۵۱ | مدير سايت
،