شعر

بهار، غريبانه موج مي زند!

حالا بهارِ ديگري هستي
در سرزميني دور
دارم
به پايان زمستانم مي انديشم

...

مصطفا حسن زاده


در وبلاگِ خود شاعر (+)

بهار، غريبانه موج مي زند
زمستان،
بي اشتياق تمام مي شود!ادامهـ مطلبـ
|