شعر

بي ماهـ ـي

دلم تنگي است از بلور
بي ماهـ ـي
بي آب!

عباس حسين نژاد            

اينجا را نيز ببينيد.


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۱:۳۰ | مدير سايت
،