شعر

من مي‌روم؟ او مي كشد قلاب را...

جان، رقص ميكند

به سماع ِ 

كلام ِ 

دوست

.

.

سعدي 
ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۱:۳۹ | مدير سايت
،