شعر

كيست كو بر ما به بيراهي گواهي مي‌دهد..*


چاهست و راه و ديدهٔ بينا و آفتاب

تا آدمي نگاه كند پيش پاي خويش

چندين چراغ دارد و بيراه مي‌رود

بگذار تا بيفتد و بيند سزاي خوايش


سعدي

*عنوان شعر ديگري از سعدي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۰۶ | مدير سايت