شعر

باز نيابد خلاص هر كه در اين دام رفت...

هر كه دلارام ديد
از دلش آرام رفت
...


سعدي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۵۷ | مدير سايت
،