شعر

آوار عشق...


هيچ وقت

هيچ وقت نقاش خوبي نخواهم شد

امشب دلي كشيدم

شبيه نيمه سيبي

 كه به خاطر لرزش دستانم

در زير آواري از رنگ ها

 ناپديد ماند ...

 


پ.ن: به بهانه سالمرگ حسين پناهي...

رسول نجفيان: «حسين براي بازي در يك گل و بهار مرحوم مقبلي را انتخاب كرده بود. پرسيدم چرا گفت چون سيب را با پوست مي خورد.»ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۳:۰۸ | مدير سايت
،