شعر

چگونه نااميد باشم، در حالي كه تو اميد مني!


خداي من!

تو چقدر به من نزديكي با اين همه فاصله اي كه من از تو گرفته ام.

تو كه اينقدر دلسوز مني!


+قسمت هايي از دعاي عرفه امام حسين (ع) به قلم دكتر علي شريعتيادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۳:۳۸ | مدير سايت
،