شعر

من به خال ِ لبت اي دوست گرفتار شدم..

خوش بـه حال ِ انـارها و انجيـرها...

دلتنـگ كـه مي شونــد،

مي تركــند!...

 


*عكس رو تو يكي از باغ هاي دوستان گرفته بودم اونم تو هواي باروني! :)

*عنوان، شعر  ِ زيبايي از امام خميني (ره) كه از اينجا مي توانيد بخوانيدش.


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۴:۰۱ | مدير سايت