شعر

دل مثل بستني قيفي است!

دست در دست باد روزگار...
شانه به شانه‌ي خورشيد عشق تو...

من ساحل خاطره‌ها را قدم مي‌زنم...
و در موج موج دلتنگي...
برايت اشك مي‌ريزم!

مي‌داني...
دل مثل بستني قيفي است!
يك قيف! پر از خاطره!
هر خاطره يك طعم!
هر خاطره يك رنگ!

مشغول ليسيدن خاطره‌هاي
خوش طعم و خوش رنگ كه مي‌شوي...

خاطره‌هاي ديگر آب مي‌شوند!

بي‌خيال باش!
بستني‌ات را تا ته بخور.


معصومه شكيبايي لنگرودي
مأخذ: سايت شعر نو


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۷:۵۵ | مدير سايت
،