شعر

وعده اي داده اي و راهي دريا شده اي

دلي به وسعت پهناي عرش بالا داشت

لبي به وسعت مهريه­ هاي زهرا داشت 

كنار علقمه در سجده گاه چشمانش

نداشت هيچ كسي را فقط خدا را داشت

اگر چه قطره آبي ميان مشك نبود

ولي كرانه­ ي چشمش هزار دريا داشت 

هدر نرفت ز پرتاب چله ها، تيري

امير علقمه از بس كه قدّ و بالا داشت

شاعر : علي اكبر لطفيان

تصوير : نقاشي استاد حسن روح الاميني

عنوان: وعده اي داده اي و راهي دريا شده اي
         خوش به حال لب اصغر كه تو سقا شده‏ اى