شعر

منم پياده روي كوچه هاي باراني...


داره مي‏باره بارونو تو نيستي
شده اين خونه زندونو تو نيستي
چقدر حسّ بديه؛ حسّ تنهايي
دارم ميشكنم آسونو؛ تو نيستي
دارم ميشكنم آسونو؛ تو نيستي...*

 

بابك روزبه
* با صداي ابي بگيريد و بشنويد

** امروز؛ اولين روز مرداد.... اينجا؛ تهران.... باران باريد...


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |