شعر

روياي ناتمام..


نميدانم…
در خواب ِ مرگم هم
در برزخ ِ رويايم
هستي…
آيا…؟


كرشمه - ارديبهشت 90


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۰:۲۰ | مدير سايت
،