شعر

بر ماسه ها نوشتم... دريا! دلم را ببر...‏‏

                  نام ت را
                  نقش كردم
                  بر روي ساحل ها
                  شايد كه موج ها بيايند
                  نام ت را ببرند
                  و خودت را
                  از دلم!

دلنوشته ها


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۰:۴۶ | مدير سايت
،