شعر

حيران در اين چرخ فلك...‏

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم 
فانوس خيال از او مثالي دانيم 

خورشيد چراغداران و عالم فانوس 
ما چون صوريم كه اندر او حيرانيم

خيام

پ.ن: قبلا همين شعر، اينجا آمده، اما اين عكس را كه ديدم، بي هوا همين شعر به ذهنم رسيد و دلم خواست بياورمش.
ضمنا پيشنهاد ميكنم يك سري هم به