شعر

ترس پرواز...


شايد روزي
همسفرم باد..
ورق زد
خاطرات پژمردنم را

و ديدپرنده اي پشت قفسي باز
بدون قفل حتي..

اسير ....

شايد از ترس خود
مانده در خيال پرواز!!


دلنوشته ها...

(م.ب - ابان 87)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۲:۳۶ | مدير سايت