شعر

اعتراف


مرد باش و اعتراف كن كه سارقي
...
نترس
...
اينجا به جاي تو ي دل رُبا
اين من ِ دل از دست داده ام كه دربندم...


ناشناس


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۳:۴۳ | مدير سايت
،