شعر

بهار من گذشته شايد...‏

چرا تو جلوه سازِ اين؛ بهار من نميشوي؟
چه بوده اين گناهِ من؛ كه يار من نميشوي؟
بهار من گذشته شايد
بهار من گذشته شايد...

حسين معيني كرمانشاهي

* شنيدنش با صداي مختاباد از آلبوم سفيد و سياه را از دست ندهيد.

* قبلا اينجا آورده شده كه متن كامل ترانه هم هست.


ادامهـ مطلبـ
|