شعر

ببار..


اكنون سه بار بگو غم
بگو كه بازگردد
هربار بگو ابر ابر
بگو
كه ببارد


احمدرضا احمديتصوير:روستاي خور-29 ارديبهشت 91


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۶:۱۴ | مدير سايت
،