شعر

تخته سياه روزگار


 تخته سياه روزگار جا واسه نقاشي نداشت
 سهم ما از زندگي رو بيرون قصه جا گذاشت

 كبوتر سفيد عشق از روي بوم ما پريد
 دستاي بي صداي ما به سيب جادو نرسيد 

يغما گلرويي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۷:۳۵ | مدير سايت
،