شعر

بازگرد؛ اين مشق ها را خط بزن...

اولين روز دبستان بازگرد
كودكي ها، شاد و خندان باز گرد

باز گرد اي خاطرات كودكي
بر سوار اسب هاي چوبكي

خاطرات كودكي زيباترند
يادگاران كهن مانا ترند

درسهاي سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود

....

اي دبستاني ترين احساس من
بازگرد؛ اين مشق ها را خط بزن


محمد علي حريري جهرمي


شعر كامل (+)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۷:۴۲ | مدير سايت