شعر

حباب

انگار حباب را تماشا كرديم

يا رقص سراب را تماشا كرديم


در پرده نه طرحي و نه تصويري بود

تنها خود ِ قاب را تماشا كرديم                                                                                                  قيصر امين پور

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۸:۰۵ | مدير سايت
،