شعر

كلاغ آويز...

هرچند كه خشك چوب اين جاليزم

از جاي خودم درخت برمي خيزم

از زندگي مترسكي خسته شدم

دارم به خودم كلاغ مي آويزم...!

 

كلاغ آويز

 

                                                                                                                                  جليل صفربيگي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۸:۲۹ | مدير سايت
،