شعر

نيمه ي عاشق‌ترم را باد بُرد....

در كوچه باد مي وزد

.

.

اين،

ابتدايِ ويراني است...


فروغ ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰:۱۸ | مدير سايت
،