شعر

بـخـ ـند

بخندخنده هاي تو
تركيدن شاهوار كوهستان هاي انار است

شمس لنگرودي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰:۲۲ | مدير سايت
،