شعر

من در تو پنهانم؛ تو در من

من در تو پيدايم، تو در من
از من به من نزديكتر تو
از تو به تو نزديكتر؛ من
...

* برگرفته از اين "باور نكن تنهايي ات را..."


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۱:۵۹ | مدير سايت
،