شعر

همه شهر در تحيـّر ز نگاه دلفريبت / عجبم كه جز صبوري دل من هنر ندارد

خـوب كـردي كـه رُخ از آينـه پنهـان كـردي

هر پريشان نظري لايق ِ ديدار  ِ تــو نيست...

مولوي


*عنوان از: صبحي.ا


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۲:۵۶ | مدير سايت
،