شعر

هر گَه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود...
هـــــــمين كه عشق بـاشدآن هـــــــم در حوالي "تو"
هر چقـــــــدر هم كه زمستان باشد
بـــــهاري ترين هوا سهم من است . . .!!!

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۳:۰۳ | مدير سايت
،