شعر

من ز جهان بريده ام!

تـا

تـو

مـُراد ِ مـَن دهي..

كشته مرا فراق ِ تو...

رهي معيري


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۷:۴۶ | مدير سايت
،